Bouwburo 3D

Geschiedenis

Het bureau is in januari 1987 gestart onder de naam “Atelier voor Architectuur en Ruimtelijke vormgeving”, met als voornaamste werkzaamheden het ontwerpen en begeleiden van bouwplannen. Echter, het bedrijf is zich steeds meer gaan manifesteren als een concern dat een volledig bouwproces voor zijn rekening kan nemen. Zowel het ontwerpen, als bouwkundig tekenen, alsook de ontwikkeling en beheer kwamen steeds vaker met succesvolle afronding bij het bureau terecht. Om een volledige, bijdetijdse presentatie van alle werkzaamheden te creëren, werd besloten dat A.A.R. vanaf begin 2002 onder een andere naam en bedrijfsvoering zou verder gaan. De nieuwe naam werd Bouwburo 3d, waarbij 3d voor design, drawing en development staat.

Visie

Design, drawing en development: een heldere onderverdeling van capaciteitsgroepen. Deze capaciteitsgroepen functioneren zowel zelfstandig als gezamenlijk. Een vloeiende samenwerking tussen de onderdelen zorgt voor een ruisloze interne en externe communicatie. De kracht van Bouwburo 3D schuilt in het feit dat het om een bedrijf gaat waarin de werknemers een zeer hoge mate van verantwoordelijkheid en affiniteit met de projecten en de opdrachtgever bezitten.

De mensen

Bouwburo 3D bestaat uit een hecht team van mensen met een brede oriëntatie en interesses op vele vlakken binnen de architectuur en bouw. Architecten, bouwmanagement professionals, bouwkundig tekenaars en stagiaires brengen elk hun specifieke expertise in het proces en functioneren als één coherent team.